Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Yrken i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Undersköterska inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke. Yrkesgruppen består av 129 000 anställda. Den är också väldigt kvinnodominerad, 90 procent är kvinnor. Andra vanliga yrken på arbetsmarknaden är grundskollärare och butikssäljare i fackhandeln.

Totalt antal anställda på den svenska arbetsmarknaden

2020

4 529 366

personer

Antal anställda kvinnor

2020

2 215 016

Antal anställda män

2020

2 314 350

I SCB:s yrkesregister finns statistik för totalt 430 yrkesgrupper och ca 4,5 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden 16–64 år. Majoriteten av dem, drygt 3,2 miljoner anställda, jobbar i den privata delen av arbetsmarknaden. Drygt 1,3 miljoner jobbar i offentliga verksamheter, det vill säga stat, landsting och kommun.

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden är den största yrkesgruppen med 129 000 anställda. Grundskollärare kommer på andra plats i storlek med 110 100 sysselsatta personer. På tredje plats kommer Butikssäljare, fackhandel med 106 200 personer. Det fjärde största yrket i Sverige är Lager- och terminalpersonal. Det rör sig om 88 900 personer.

Sveriges vanligaste yrken 2020

Yrke  Antal personer
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 129 000
Grundskollärare 110 100
Butikssäljare, fackhandel 106 200
Lager- och terminalpersonal 88 900
Barnskötare 88 400
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 86 400
Företagssäljare 85 600
Butikssäljare, dagligvaror 84 300
Vårdbiträden 77 000
Städare 73 800

Många vårdyrken är kvinnodominerade

Den största yrkesgruppen i registret, undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden, är också en av de mest kvinnodominerade med 90 procent kvinnor och endast 10 procent män. Om man tittar särskilt på de mest kvinnodominerade yrkena så är barnmorskor i stort sett helt kvinnodominerade med 100 procent kvinnor. Skolsköterskor har 99 procent kvinnor, barnsköterskor, tandsköterskor och hudterapeuter har 98 procent kvinnor. Det förekommer enstaka män även bland barnmorskor, men de är så få, under 1 procent, så de syns inte i procentuträkningen.

Vanligaste yrken för kvinnor 2020

Yrke Antal kvinnor Totalt antal Andel kvinnor
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 116 000 129 000 90
Grundskollärare 81 700 110 100 74
Barnskötare 80 000 88 400 91
Butikssäljare, fackhandel 64 800 106 200 61
Förskollärare 62 900 65 600 96
Vårdbiträden 55 700 77 000 72
Butikssäljare, dagligvaror 55 300 84 300 66
Städare 53 900 73 800 73
Övriga kontorsassistenter och sekreterare 52 600 66 300 79
Vårdare, boendestödjare 51 200 70 200 73

Mansdominerat bland pumptekniker, takmontörer och snickare

Det vanligaste yrket bland män är Mjukvaru- och systemutvecklare. Men några av de mest mansdominerade yrkena är bland annat kyl- och värmepumpstekniker, takmontörer och snickare. I de yrkena är bara 1 procent kvinnor.

Av de 30 största yrkena har kockar och kallskänkor jämnast könsfördelning med 51 procent kvinnor och 49 procent män. 

Vanligaste yrken för män 2020 

Yrke Antal Män Totalt antal  Andel män
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.         70 200            86 400 81
Lager- och terminalpersonal         67 800            88 900 76
Företagssäljare         62 700            85 600 73
Lastbilsförare m.fl.         50 900            55 100 92
Träarbetare, snickare m.fl.         45 600            46 200 99
Butikssäljare, fackhandel         41 400          106 200 39
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete         40 200            47 000 85
Fastighetsskötare         34 700            41 900 83
Installations- och serviceelektriker         32 500            33 300 98
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer         31 400            32 300 97

Bartendrar yngst på arbetsmarknaden

Det finns också tydliga skillnader i ålder mellan olika yrken. Yngst är bartendrar, professionella idrottsutövare och soldater som i snitt är 27 år gamla. Även kafébiträden, bensinstationspersonal och AT-läkare har låg medelålder, runt 30 år.

De som är äldst på arbetsmarknaden är general-, landstings och kommundirektörer, professorer och psykoterapeuter som i snitt är 54 år gamla. Sedan följer chefer och ledare inom trossamfund samt diakoner. Båda grupperna har en medelålder på 52 år.

Vanliga yrken bland personer födda utomlands

Den yrkesgrupp som har högst andel personer som är födda i ett annat land är pizzabagare, 84 procent. Stor andel utrikes födda finns även bland städare, 63 procent och bland övrig hemservicepersonal 62 procent.

Bland de yrken som har minst andel födda utomlands finns brandmän, fiskare, officerare och flygledare. I de här yrkena är totalt 98-99 procent födda i Sverige.

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.

Etiketter