Till innehåll på sidan

Delmål 9.2 – Främja inkluderande och hållbar industrialisering

Senast uppdaterad: 2021-02-02

Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och BNP, i enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla denna andel i de minst utvecklade länderna.

Indikator 9.2.1 – Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som andel av BNP och per capita

Nyckeltal

2020

12%

är tillverkningsindustrins andel av Sveriges BNP

Tabell

Tillverkningsindustrins förädlingsvärde

  Andel av BNP Per capita i SEK
2020 12,1 58 370
2019 13,0 63 716
2018 13,0 61 836
2017 13,0 59 991
2016 13,2 58 694
2015 13,6 59 152
2014 13,1 53 791
2013 13,3 52 978
2012 13,9 54 736

Indikator 9.2.2 – Sysselsatta inom tillverkningsindustrin som andel av den totala sysselsättningen

Nyckeltal

2020

5%

av kvinnor 15-74 år i Sverige är sysselsatta inom tillverkningsindustrin

2020

14%

av män 15-74 år i Sverige är sysselsatta inom tillverkningsindustrin

Diagram

Sysselsatta 15-74 år inom tillverkningsindustrin som andel av den totala sysselsättningen

Andel i procent

9.2.2

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB

Uppgifterna för 2006 och 2007 baseras på länkade data.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18