Till innehåll på sidan

Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag (OFI)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Resultatet av undersökningen används bland annat för SCB:s finansräkenskaper samt för rapportering av finansmarknadsstatistik till Europeiska Centralbanken. 

Instruktioner

Tidsplan

Insändningsdatum för kommande rapporter:

Kvartal 4 2020 25 januari 2021
Kvartal 1 2021 23 april 2021
Kvartal 2 2021 21 juli 2021
Kvartal 3 2021 21 oktober 2021

Kvartalsstatistik för de värde­pappers­bolag som räknas som så kallade "Övriga finans­institut utom försäk­rings­företag och pensions­institut". Upp­gifterna ska vara insända till SCB senast den 15:e bank­dagen efter kvartals­skifte.

Ta del av den färdiga statistiken

För denna undersökning förekommer ingen publicering.

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets‑ och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftslämnarplikt föreligger enligt FFFS 2015:2.

Finansinspektionen är ansvarig för statistiken och SCB producerar den.

Kontakta oss

E-post
fmfi@scb.se

Marcus Lodén

Telefon
010-479 40 67
E-post
marcus.loden@scb.se

Lucille Lejoned

Telefon
010-479 40 89
E-post
lucille.lejoned@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ofi