Till innehåll på sidan

Värdepappersinnehav (VINN)

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiken om värdepappersinnehav är en undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Här finns information om undersökningen och kontaktpersoner på SCB. Inrapporteringen sker via en separat inrapporteringssida, se länk under Lämna dina uppgifter.

Statistiken om värdepappersinnehav innehåller uppgifter om svenska placerares innehav av värdepapper, värdepapper för värdepapper. Det främsta syftet med insamlingen är att tillgodose behov inom stabilitetsarbetet och i den penningpolitiska analysen. Statistiken om värdepappersinnehav gör det möjligt att, vid exempelvis internationella finansiella kriser, analysera exponeringar och spridningsrisker för svenska värdepappersportföljer.

Förordningar och regelverk

Instruktioner

För att underlätta uppgiftslämnandet finns dokument som beskriver hur insamlingen går till. Då rapporteringen skiljer sig något mellan olika uppgiftslämnare hittar du här allmän dokumentation, vidare information återfinns under respektive uppgiftslämnargrupp enligt uppdelning nedan. Har du några frågor kring materialet är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter till höger.

Instruktioner och XML-scheman för grupper av uppgiftslämnare

Monetära finansinstitut (MFI)

Systemviktiga institut (bankgrupper)

Värdepapperscentraler

Förvaltare

AP-fonder, försäkringsföretag, understödsföreningar med flera

Användarhandledningar

Inrapportering Indataportalen (pdf)

SCB:s produktionscykel och hantering av revideringar för VINN och KRITA (pdf)

Documents in English

User manual – reporting in the Indata portal (pdf)

Statistics Sweden’s production cycle and handling of revisions for VINN and KRITA (pdf)

Datum för rapportering av VINN

  Månadsrapportör Kvartalsrapport
Referensmånad V40 V10 V42 V50 V60
December 2020 1–18 jan. 2021 1–25 jan. 2021 1–25 jan. 2021 1–20 jan. 2021 1–20 jan. 2021
Januari 2021 1–12 feb. 2021 - - - -
Februari 2021 1–12 mar. 2021 - - - -
Mars 2021 1–16 apr. 2021 1–23 apr. 2021 1–23 apr. 2021 1–20 apr. 2021 1–20 apr. 2021
April 2021 1–17 maj 2021 - - - -
Maj 2021 1–14 jun. 2021 - - - -
Juni 2021 1–14 jul. 2021 1–21 jul. 2021 1–21 jul. 2021 116 jul. 2021 116 jul. 2021
Juli 2021 1–13 aug. 2021 - - - -
Augusti 2021 1–14 sep. 2021 - - - -
September 2021 1–14 okt. 2021 121 okt. 2021 121 okt. 2021 118 okt. 2021 118 okt. 2021
Oktober 2021 1–12 nov. 2021 - - - -
November 2021 1–14 dec. 2021 - - - -
December 2021 1–17 jan. 2022 124 jan. 2022 124 jan. 2022 1–19 jan. 2022 1–19 jan. 2022

Ta del av den färdiga statistiken

För denna undersökning förekommer ingen publicering.

Juridisk information

Uppgifterna samlas in med stöd av Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna . Uppgifterna skyddas enlig offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Uppgiftsplikt föreligger enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. 

Kontakta oss

Sanna Stafstedt

Telefon
010-479 43 71

Lovisa Youssef

Telefon
010-479 41 03
E-post
Lovisa.Youssef@scb.se

Martin Ullrich

Telefon
010-479 47 57

E-post
vinn@scb.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/vinn