Till innehåll på sidan

Värdepappersinnehav (VINN)

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiken om värdepappersinnehav är en undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Här finns information om undersökningen och kontaktpersoner på SCB. Inrapporteringen sker via en separat inrapporteringssida, se länk under Lämna dina uppgifter.

Statistiken om värdepappersinnehav innehåller uppgifter om svenska placerares innehav av värdepapper, värdepapper för värdepapper. Det främsta syftet med insamlingen är att tillgodose behov inom stabilitetsarbetet och i den penningpolitiska analysen. Statistiken om värdepappersinnehav gör det möjligt att, vid exempelvis internationella finansiella kriser, analysera exponeringar och spridningsrisker för svenska värdepappersportföljer.

Förordningar och regelverk

Instruktioner

För att underlätta uppgiftslämnandet finns dokument som beskriver hur insamlingen går till. Då rapporteringen skiljer sig något mellan olika uppgiftslämnare hittar du här allmän dokumentation, vidare information återfinns under respektive uppgiftslämnargrupp enligt uppdelning nedan. Har du några frågor kring materialet är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter till höger.

Instruktioner och XML-scheman för grupper av uppgiftslämnare

Monetära finansinstitut (MFI)

Systemviktiga institut (bankgrupper)

Värdepapperscentraler

Förvaltare

AP-fonder, försäkringsföretag, understödsföreningar med flera

Användarhandledningar

Inrapportering Indataportalen (pdf)

SCB:s produktionscykel och hantering av revideringar för VINN och KRITA (pdf)

Documents in English

User manual – reporting in the Indata portal (pdf)

Statistics Sweden’s production cycle and handling of revisions for VINN and KRITA (pdf)

Datum för rapportering av VINN

  Månadsrapportör Kvartalsrapportörer
Referensmånad V40 V10 V42 V50 V60
December 2019 1–16 jan. 2020 1–23 jan. 2020 1–23 jan. 2020 1–20 jan. 2020 1–20 jan. 2020
Januari 2020 1–14 feb. 2020 - - - -
Februari 2020 1–13 mar. 2020 - - - -
Mars 2020 1–16 apr. 2020 1–23 apr. 2020 1–23 apr. 2020 1–20 apr. 2020 1–20 apr. 2020
April 2020 1–15 maj 2020 - - - -
Maj 2020 1–12 jun. 2020 - - - -
Juni 2020 1–14 jul. 2020 1–21 jul. 2020 1–21 jul. 2020 116 jul. 2020 116 jul. 2020
Juli 2020 1–14 aug. 2020 - - - -
Augusti 2020 1–14 sep. 2020 - - - -
September 2020 1–14 okt. 2020 121 okt. 2020 121 okt. 2020 116 okt. 2020 116 okt. 2020
Oktober 2020 1–13 nov. 2020 - - - -
November 2020 1–14 dec. 2020 - - - -
December 2020 1–18 jan. 2021 125 jan. 2021 125 jan. 2021 120 jan. 2021 120 jan. 2021

Ta del av den färdiga statistiken

För denna undersökning förekommer ingen publicering.

Juridisk information

Uppgifterna samlas in med stöd av Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna . Uppgifterna skyddas enlig offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Uppgiftsplikt föreligger enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. 

Kontakta oss

Sanna Stafstedt

Telefon
010-479 43 71

Martin Ullrich

Telefon
010-479 47 57

Hanna Wäin

Telefon
010-479 43 68

E-post
vinn@scb.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/vinn