Till innehåll på sidan

EU:s förordningar om statistik om varuhandel

Statistiken om varuhandel med EU:s medlemsländer samt med övriga länder är reglerad genom följande av EU:s förordningar (och ändringar av dessa).