Till innehåll på sidan

Intrastat, in- och utförsel av varor

Lämna uppgifterna

Logga in

Här loggar du in för att lämna uppgifter via IDEP.WEB. 

Information om IDEP.WEB

Snabbguide IDEP.WEB (pdf)

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Mejla oss och uppge ditt organisationsnummer:

intrastat@scb.se

Filöverföringar från godkända programvaror

Intrastat är en månadsvis undersökning om Sveriges varuhandel med övriga EU-länder. Undersökningen mäter värde och kvantitet av utförsel och införsel av varor. Uppgifterna är fördelade efter varor och EU-länder.

Statistiken används i nationalräkenskaperna och vid beräkning av betalningsbalansen, men även av beslutsfattare inom näringsliv, organisationer och offentliga myndigheter.

Insamlingen baseras på regler som gäller för alla länder i EU.

Instruktioner

Tidsplan

Månad Datum för rapportering
till Intrastat 2020
Januari 14/2
Februari 13/3
Mars 16/4
April  15/5 
Maj 12/6
Juni 14/7
Juli 14/8
Augusti 14/9
September 14/10
Oktober  13/11 
November 14/12
December  18/1 2021

Praktiskt om rapportering

Med rapporteringsmånad avses den månad under vilken varor importeras eller exporteras. Även om fakturan är daterad tidigare eller senare än leveransmånaden, ska uppgifterna rapporteras för leveransmånaden. Vid delfakturering gäller alltid leveransmånad.

Påminnelse om Intrastat-rapportering

Beställ förpåminnelse om Intrastat-rapportering

Vanliga frågor 

Frågor och svar om Intrastatundersökningen

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen publiceras varje månad under ämnesområdet handel med varor och tjänster; utrikeshandel med varor.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2015:3) och (SCB-FS 2010:16). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NRR).

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. I enlighet med förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret ska aggregerade uppgifter om export- och importland (grupperade i åtta landområden) samt export- och importvärden (indelade i nio storleksklasser) årligen lämnas till det allmänna företagsregistret (BASUN). Uppgifterna i detta register omfattas inte av sekretess.

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 08.00-16:30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/intrastat