Till innehåll på sidan

Intrastat, in- och utförsel av varor

Lämna uppgifterna

Logga in

Hur du rapporterar i IDEP.WEB (t.ex. med Excel)

Hur du rapporterar via certifierad programvara

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Mejla oss och uppge ditt organisationsnummer: intrastat@scb.se

Du kan när som helst avbryta och spara dina inmatade uppgifter för att fortsätta rapportera vid ett senare tillfälle.

Intrastat är en månadsvis undersökning om Sveriges varuhandel med övriga EU-länder. Undersökningen mäter värde och kvantitet av utförsel och införsel av varor. Uppgifterna är fördelade efter varor och EU-länder.

Statistiken används i nationalräkenskaperna och vid beräkning av betalningsbalansen, men även av beslutsfattare inom näringsliv, organisationer och offentliga myndigheter.

Insamlingen baseras på regler som gäller för alla länder i EU.

Instruktioner

Tidsplan

Månad Datum för rapportering
till Intrastat 2023
Januari 14/2
Februari 14/3
Mars 18/4
April  15/5 
Maj 15/6
Juni 14/7
Juli 14/8
Augusti 14/9
September 13/10
Oktober  14/11 
November 14/12
December  15/1 2024

Praktiskt om rapportering

Med rapporteringsmånad avses den månad under vilken varor importeras eller exporteras. Även om fakturan är daterad tidigare eller senare än leveransmånaden, ska uppgifterna rapporteras för leveransmånaden. Vid delfakturering gäller alltid leveransmånad.

Vanliga frågor 

Frågor och svar om Intrastatundersökningen

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen publiceras varje månad under ämnesområdet handel med varor och tjänster; utrikeshandel med varor.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:34) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer (3 § ändrad genom SCB-FS 2022:28) samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:35).  om uppgifter till statistik över vissa särskilda förflyttningar av varor.  Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NRR).

Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. Aggregerade uppgifter om export- och importland (grupperade i åtta landområden) samt export- och importvärden (indelade i nio storleksklasser) lämnas dock årligen till det allmänna företagsregistret (BASUN) i enlighet med förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret. Uppgifterna i BASUN omfattas inte av sekretess.

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/intrastat