Till innehåll på sidan

Lämna Intrastatuppgifter via certifierad programvara

Lämna Intrastatuppgifter via filöverföring som är skapade i annan programvara än IDEP/CN8.

Lämna dina uppgifter

Logga in

För att SCB ska acceptera att ta emot Intrastat-uppgifter via filöverföring skapade i annan programvara än IDEP/CN8 krävs att programvaran fått SCB:s godkännande. 

Så fungerar SCB:s certifiering av programvara

  1. Programvaruleverantören läser Bilaga 1 och ansöker om att inleda testöverföringar (Bilaga 2). 
  2. SCB mejlar programvaruleverantören om hur testningen ska utföras samt vilka kriterier som ska uppfyllas för en certifiering.
  3. När testkriterierna uppfyllts skickar SCB en certifiering till programvaruleverantören.
  4. Uppgiftsskyldiga för Intrastatrapportering kan börja använda den certifierade programvaruversionen utan att informera SCB. Om filövering ska göras söks inloggningskonto (Bilaga 3).

 

Bilagor

1: Riktlinjer för implementering av XML i Intrastat (pdf)
2: Ansökan för certifiering av XML-programvara för Intrastat (pdf)
3: Ansökan för inloggningskonto för certifierad XML-programvara för Intrastat (pdf)