Till innehåll på sidan

Rättelseblankett

Här kan du fylla i en rättelseblankett. Observera att blanketten endast får användas som rättelseblankett.

För att rätta till exempel en feldebiterad, felrapporterad, prisjusterad eller en i efterhand rabatterad vara använder du en rättelseblankett. Som period anges den månad rättelsen avser. Som fakturerat värde anges det nya värdet som ska ersätta det ursprungliga värdet. Kom ihåg att ange organisationsnummer och tilläggsnummer på blanketten innan du mejlar in den. Observera att rättelseblanketten avser att korrigera enstaka poster i en redan inskickad rapport. Om en stor del eller hela rapporten är felaktig går det bra att skicka in en ny rapport för den specifika perioden. Meddela oss via mejl att den felaktiga rapporten ska raderas.

Blanketter

Rättelseblankett (xlsx)

Mejla in rättelseblanketten till intrastat@scb.se