Till innehåll på sidan

Rättelseblankett

Här kan du fylla i en rättelseblankett. Observera att blanketten endast får användas som rättelseblankett.

För att rätta till exempel en feldebiterad, prisjusterad eller en i efterhand rabatterad vara använder du en rättelseblankett. Som period anges den månad rättelsen avser. För varje varupost som ska rättas ska samtliga uppgifter lämnas. Som fakturerat värde anges det nya värdet som ska ersätta det ursprungliga värdet. Kom ihåg att ange organisationsnummer och tilläggsnummer på blanketten innan du sänder in den.

Blanketter

Rättelseblankett (xlsx)

Mejla in rättelseblanketten till intrastat@scb.se