Till innehåll på sidan

Till dig som direktrapporterar Intrastatuppgifter från certifierad programvara

För företag som Intrastatrapporterar direkt från certifierad programvara kommer möjligheten att rapportera EDI-filer att upphöra i april 2021. Om sådan programvaruversion används kontakta leverantören för att höra om de kan skapa Intrastatrapporter i XML-format istället (meddelandetyp: INSTAT/XML, Version: 6.2).

Om det går att ta ut Excel- eller textfiler går det också bra. Dessa filer kan inte sändas direkt utan får importeras till IDEP. 

Mottagandet av filer från Certifierade programvaror som skapar XML-filer kommer fortsätta som tidigare. 

OBS! Rapporteringen via IDEP kommer inte att påverkas utan fortsätter som vanligt.