Till innehåll på sidan

Valutakurser

Vid rapportering via IDEP går det att mata in valutakod och värde i utländsk valuta. Du behöver inte leta upp aktuell valutakurs.

Om du räknar om fakturerat värde själv till svenska kronor använd antingen dagskursen för leveransen eller den tullkurs som fastställts för månaden. För euro använder du EUC som tullkurs. Använd valutakod ”EUC – euro för tullvärde inkl. enhetspris” när du söker efter kurs på tullverket.

Aktuella omräkningskurser

Valutasäkrade kurser får inte användas.