Till innehåll på sidan

Instruktioner för fartyg

Undersökningen vänder sig till företag som har import och/eller export av fartyg. Underlag för uppgiftslämnande är transaktioner som registrerats i sjöfartsregistret på Transportstyrelsen.

Vid leasingförfarande ska enbart finansiell leasing medtas. Detta under förutsättning att hyresobjektet tagits upp som tillgång i företagets balansräkning. Operationell leasing undantas. Med fartyg avses ”skepp konstruerade för öppen sjö” med egen framdrivning och med en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter.

Endast leveranser enligt särskilda KN-nummer innefattas i undersökningen. Andra typer av fartyg och båtar ska rapporteras till Intrastat och Extrastat.

Statistiska varukoder (KN8)

Varukod Varubeskrivning
8901 10 10 Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande fartyg, huvudsakligen avsedda för personbefordran samt färjor, för öppen sjö
8901 20 10 Tankfartyg, för öppen sjö
8901 30 10 Kyl- och frysfartyg, för öppen sjö (exklusive tankfartyg)
8901 90 10 Fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både person- och godsbefordran, för öppen sjö (exklusive kyl- och frysfartyg, tankfartyg, färjor samt fartyg som huvudsakligen är avsedda för personbefordran)
8902 00 10 Fiskefartyg, fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter, för öppen sjö
8903 91 10 Segelbåtar, även med hjälpmotor, för nöjes- eller sportbruk, för öppen sjö
8903 92 10 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, för öppen sjö (exklusive med utombordsmotor)
8904 00 10 Bogserbåtar
8904 00 91 Fartyg för påskjutning av andra fartyg, för öppen sjö
8905 10 10 Mudderverk, för öppen sjö
8905 90 10 Andrafartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift, för öppen sjö
8906 10 00 Krigsfartyg