Till innehåll på sidan

Instruktioner för flygplan

Undersökningen vänder sig till företag som har import och/eller export av flygplan som används för civilt bruk av ett flygbolag eller för militärt bruk. Underlag för uppgiftslämnande är transaktioner som registrerats i luftfartygsregistret på Transportstyrelsen.

Vid leasingförfarande ska enbart finansiell leasing medtas. Detta under förutsättning att hyresobjektet tagits upp som tillgång i företagets balansräkning. Operationell leasing undantas.

Endast leveranser enligt särskilda KN-nummer innefattas i undersökningen. Andra typer av flygplan ska rapporteras till Intrastat och Extrastat.

Statistiska varukoder (KN8)

Varukod Beskrivning
8802 11 00 Helikoptrar med en tomvikt av <= 2 000 kg, civila
8802 12 00 Helikoptrar med en tomvikt av > 2.000 kg, civila
8802 20 00 Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av <= 2 000 kg, civila (exklusive helikoptrar och luftskepp)
8802 30 00 Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av > 2 000 kg men <= 15.000 kg civila (exklusive helikoptrar och luftskepp)
8802 40 00 Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av > 15 000 kg, civila (exkl. helikoptrar och luftskepp)