Till innehåll på sidan

Indikatorer för hållbar utveckling

Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Statistisk lägesbild 2021 – genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Rapport 2021-03-15
Implementation of the 2030 Agenda in Sweden, Annual review with a focus on the principle of leaving no one behind Rapport 2021-01-21
Lämna ingen utanför, Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020 Rapport 2020-11-03
Implementation of the 2030 Agenda in Sweden - Statistical Review 2019 Rapport 2020-04-01
Implementation of the 2030 Agenda in Sweden - Statistical Review 2019 Rapport 2020-03-31
Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – Delredovisning av samordningen av den statistiska uppföljningen, mars 2020 Rapport 2020-03-02
Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 2019 Rapport 2019-10-01
Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 – Delredovisning mars 2019 Rapport 2019-04-11
Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030 – Slutrapport Rapport 2017-11-01
Statistisk uppföljning av Agenda 2030 Rapport 2017-11-01
Statistical follow-up of the 2030 Agenda for Sustainable development Rapport 2017-11-01
Utvärdering av Sveriges status med EU:s hållbarhetsindikatorer Rapport 2012-03-30

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1303