Till innehåll på sidan

Examensarbete på SCB

Du som vill göra ditt examensarbete på SCB är välkommen att höra av dig till oss. Här ger vi förslag på ämnen eller områden för examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå i Örebro eller i Stockholm.

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll för ditt examensarbete. Det är bra om du redan har ett mer eller mindre färdigt förslag. Kontaktpersoner och mer information finner du under respektive område.

Statistik

Exempel på inriktning:
Metoder för statistikproduktion, som till exempel:

 • Design av undersökningar och kvalitetsramverk.
 • Registerdata och nyttjande av fler datakällor.
 • Urval och estimation.
 • Svarsprocess, mätteknik och datakvalitet.
 • Datagranskning och hantering av bortfall.
 • Tidsserier.

Kontaktpersoner:
Fredrik Jonsson, 010-479 43 36, fredrik.Fredrik.Jonsson@scb.se

Hushållens ekonomi, inkomster och förmögenhet

Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé som du diskuterat med din handledare. Eventuell databearbetning sker på SCB i Örebro.

Kontaktperson:
Johan Lindberg, 010-479 60 64, johan.lindberg@scb.se

IT

Kontaktperson:
Magdalena Bergsten, 010-479 66 63, magdalena.bergsten@scb.se

Kommunikation

Kommunikation/Marknadsföring/Mediavetenskap
Exempel på inriktning:

 • Kommunikation
 • Marknadsföring
 • Medievetenskap
 • Sociala medier
 • Webbutveckling

Kontaktperson:
Charlotta Ljungberg, 010-479 43 53, charlotta.ljungberg@scb.se

Nationalekonomi

Exempel på inriktning:

 • Arbetsmarknad
 • Utbildning
 • Företagande
 • Snabbväxande företag


När du funderar på uppsatsämne, tänk på att vi inte får leverera mikrodata. Vi ser gärna att du har ett embryo till idé. Vi kan till viss mån hjälpa till med aggregerad data till uppsatser kring arbetsmarknad, utbildning, företagande och snabbväxande företag.

Kontaktperson:
Fredrik Andersson, 010-479 62 61, Fredrik.Andersson@scb.se

Miljöräkenskaper/Miljöekonomi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

miljorakenskaper@scb.se

Samhällsbyggnad

 • Samhällsgeografi/kulturgeografi
 • GIS och/eller markanvändning

Kontaktperson:
Stefan Svanström, 010-479 45 58, stefan.svanstrom@scb.se 

 • Byggande
 • Bostäder
 • Fastigheter

Kontaktperson:
Christina Ekblom, 010-479 44 89, christina.ekblom@scb.se

Demografi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete om barnafödande, familjebildning, separationer, migration eller dödlighet. Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé.

Kontaktperson:
Karin Lundström, 010-479 41 87, karin.lundstrom@scb.se