Till innehåll på sidan

Examensarbete på SCB

Du som vill göra ditt examensarbete på SCB är välkommen att höra av dig till oss. Här ger vi förslag på ämnen eller områden för examensarbeten i Örebro eller i Stockholm.

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll för ditt examensarbete. Det är bra om du redan har ett mer eller mindre färdigt förslag. Kontaktpersoner och mer information finner du under respektive område.

Statistik och ekonometri

Metoder för statistikproduktion, som till exempel:

 • Urval och estimation
 • Registerdata och nyttjande av flera datakällor ej nödvändigtvis baserade på sannolikhetsurval
 • Design av undersökningar och kvalitetsramverk
 • Modellbaserad statistikproduktion
 • Svarsprocess, mätteknik och datakvalitet
 • Datagranskning och hantering av bortfall
 • Tidsserier

För tillfället har vi inga uppsatsämnen inom statistik och ekonometri.

Kontaktperson:
Anna-Maria Kling, 010-47 942 08, anna-maria.kling@scb.se

Hushållens ekonomi, inkomster och förmögenhet

Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé som du diskuterat med din handledare. Eventuell databearbetning sker på SCB i Örebro.

Kontaktperson:
Johan Lindberg, 010-479 60 64, johan.lindberg@scb.se

Kommunikation

Kommunikation/Journalistik/Mediavetenskap
Exempel på inriktning:

 • Kommunikation
 • Journalistik
 • Medievetenskap
 • Sociala medier
 • Språkvård

Kontaktperson:
Sara Brinkberg, 010-479 47 91, sara.brinkberg@scb.se

Miljöräkenskaper/Miljöekonomi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

miljorakenskaper@scb.se

Nationalekonomi

Exempel på inriktning:

 • Arbetsmarknad
 • Utbildning
 • Företagande
 • Snabbväxande företag

När du funderar på uppsatsämne, tänk på att vi inte får leverera mikrodata. Vi ser gärna att du har ett embryo till idé. Vi kan till viss mån hjälpa till med aggregerad data till uppsatser kring arbetsmarknad, utbildning, företagande och snabbväxande företag.

Kontaktperson:
Fredrik Andersson, 010-479 62 61, Fredrik.Andersson@scb.se

Samhällsbyggnad

 • Byggande
 • Bostäder
 • Fastigheter

Kontaktperson:
Christina Ekblom, 010-479 44 89, christina.ekblom@scb.se

Demografi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete om barnafödande, familjebildning, separationer, migration eller dödlighet. Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé.

Kontakt:

demografi@scb.se