Till innehåll på sidan

Granskningsrapport

Detaljerad redogörelse för brister i tillgänglighet på scb.se.

Brister i förhållande till tillgänglighetskraven

Vi har utgått ifrån kriterierna i WCAG 2.1 nivå A och AA när vi har granskat. Finns kriteriet inte med i listan så betyder det att vi bedömer att vi uppfyller kriteriet.

1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text (A)

 • Diagram som bilder används i stor utsträckning ihop med otillräckliga beskrivningstext eller alternativt sätt att ta del av statistiken.
 • Det förekommer att bilder saknar beskrivande text.

1.2.2 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…) (A) 

 • Poddkastavsnitten saknar transkribering.

1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll (A)

 • Saknas genomgående för alla sidor på hela webbplatsen.
 • Saknas för våra webbplatstjänster som namnsök, prisomräknaren och kommunjämföraren.
 • Saknas oftast för listor och puffar.
 • Saknas för brödsmulor.
 • Menyer är inte korrekt uppmärkt.
 • Sök är inte korrekt uppmärkt.
 • De fleste tabeller är inte uppmärkt som de bör.

1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information

 • Det förkommer färgade texlänkar med understreck som inte uppfyller tillräckliga kontrastvärden.
 • Det förekommer diagram där viss betydelsefull information förmedlas enbart med färg.

1.4.10 Skapa en flexibel layout somfungerar vid förstoring eller liten skärm

 • Det förkommer olika typer av länklistor som är layoutat med tabeller.
 • De interaktiva diagrammen har brister i mindre skärmstorlekar
 • Diagram som presenteras som bilder blir suddiga vid förstoring.
 • Tabeller skärs av i sidled vid förstoring, och innehåll faller bort.
 • Mobilversionen av toppmenyn aktiveras vid förstoring i desktopläge och tar upp en stor del av skärmen, vilket gör resterande innehåll svårt att läsa och navigera inom.

1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

 • Det förekommer diagram där kontrastvärden på färger inte är tillräckliga.

1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

 • Det går inte som användare att själv ändra avstånd mellan tecken, rader, stycken eller ord.

1.4.3 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

 • Det förkommer knappar med otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund i hover-tillstånd.

2.1.1 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet (A)

 • ARIA uppmärkning saknas på stora delar av webbplatsen.
 • En del sidor saknar bra struktur för landmärken.
 • Många länkar och knappar saknar beskrivande titlar.
 • En del knappar visar inte att de har fokus när man använder tangentbordsnavigering.
 • En del fält saknar labels.
 • Egenutvecklade dropdowns med typeahead har brister i fokushanteringen och typeahead beteendet.
 • Brödsmulorna är inte uppmärkt som navigering.
 • Servicemenyn är uppmärkt som applikationsmeny.
 • En del sidor saknar "skip"-länkar.
 • De interaktiva diagrammen har brister i fokushantering och beteende.

2.4.2 Skriv beskrivande sidtitlar (A)

 • Excel- och PDF-filar har ofta titlar bestående av koder och saknar beskrivande text.
 • Namn på tabeller och diagram som existerar som sidor har ofta långa och svårlästa sidtitler.
 • En del sidor har samma titel.

2.4.3 Gör en logisk tab-ordning (A)

 • Det finns några sidor där det finns brister i tab-ordningen (Startsidan).

2.4.4 Skriv tydliga länkar

 • Det förkommer länkar till dokument som inte innehåller information om dokumentformat och filstorlek.

2.4.5 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

 • Webbplatsen saknar en innehållsförteckning.

2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

 • Det förkommer element med otydliga eller mycket otydliga fokusmarkeringar, bland annat på formulärfält, listor och knappar.
 • Det förekommer ofta att en större ytan än länktexten är klickbar, men visuell feedback ges enbart när muspekaren befinner sig på länktexten.
 • Det förekommer att knappar saknar visuell feedback när muspekaren rörs över dem. 
 • Det förekommer att länkar saknar visuell feedback när muspekarens rörs över dem. 

2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter (A)

 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext.
 • Det förekommer att menyer saknar ARIA taggar och förklarningstext.
 • Det förekommer att länkar saknar förklarningstext.
 • Interaktiva diagram har brister i uppmärkningen.

3.2.3 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning (AA)

 • Det förekommer att länkar används istället för knappar och är stylade som en knapp.
 • Det förekommer att knappar används istället för länkar.
 • Det förekommer att sidnavigering via paginering fungerar olika på vissa delar av webbplatsen.
 • Webbplatsen har inkonsekvent navigering.
 • Webbplatsen saknar tydlighet i informationsstrukturen.
 • Statistikdatabasen har ett annat utseende än övrig webbplats.

3.3.1 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

 • I flera interaktiva funktioner saknas antingen felmeddelanden helt eller välformulerade felmeddelanden tydligt separerade från webbplatsens design.

3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter (A)

 • Fältetiketter till textfält i formulär är inte klickbara.

4.1.1 Se till att koden validerar (A)

 • Det förekommer i stor utsträckning att bilder saknar bildtext.
 • Det förekommer att länkar och knappar saknar alt-texter.
 • Det förekommer att rubriknivåer är fel, speciellt i våra tjänster.
 • Det förekommer att listor inte är kodat som listor.
 • Det förekommer formulärsfält som saknar labels eller där labels inte är kopplade till fälten.

4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel (A)

 • Funktionen som döljer innehåll i snabba fakta är störande vid tangentbordsnavigeringen.
 • Dropdownen med typeahead har brister i fokushantering.
 • Dropdownen med typeahead har brister i förväntat typeahead beteende.

Tjänster som vi granskat

 • Namnsök
 • Lönesök
 • Prisomräknaren
 • Statistikdatabasen
 • Kommunjämföraren

Innehåll och innehållstyper som vi granskat

 • Startsidan
 • Listsidan "Rapporter"
 • Listsidan "Publiceringskalendern"
 • Sökresultatsidan
 • Ett antal "Snabba fakta"
 • Ett antal "Statistiknyheter"
 • Ett antal "Tabell och diagramsidor"
 • Ett antal "Produktsidor"
 • Toppmeny och sidfot

 

Tillbaka till tillgänglighetsredogörelsen