Till innehåll på sidan

SCB:s statistik tillgänglig via API

Företag och privatpersoner kan få tillgång till SCB:s statistik via öppna data och använda den för att utveckla nya produkter och tjänster. Det är möjligt genom att data från Statistikdatabasen kan föras över digitalt via programmeringsgränssnittet API.

API:er (Application Programming Interface) kan bearbetas och till exempel användas för att bygga appar för smarta telefoner eller nya webbtjänster, även i kommersiellt syfte. Hos oss kan du använda tabeller eller delar av tabeller ur Statistikdatabasen utan kostnad.

Ambitionen att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information från myndigheter finns på regeringens digitala agenda. Detta är också något som regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU.

EU:s PSI-direktiv

Inspiredirektivet från EU

Villkor för användandet av SCB:s öppna data

Det krävs inget särskilt medgivande eller avtal för att använda data från Statistikdatabasen. Statistiken är också fritt tillgänglig utan avgift. SCB använder den standardiserade licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC-BY). Det innebär att all statistik på SCB:s webbplats fritt får kopieras, mångfaldigas och spridas vidare.

Om du använder eller sprider statistik från scb.se ska dock som källa alltid SCB anges (”Källa: SCB” alternativt ”Källa: Statistiska centralbyrån”, i internationella sammanhang får i stället ”Source: Statistics Sweden” användas).

För en del statistik i databasen ansvarar andra statistikansvariga myndigheter, och då kan avvikelser förekomma på denna punkt. I så fall anges detta särskilt. Om du själv har bearbetat data från SCB ska du däremot inte ange källan.

Du får inte använda API:et för att sprida skadlig kod. Det är inte heller tillåtet presentera den tjänst som du har utvecklat som ett ”officiellt samarbete” eller ”partnerskap” med SCB.

Så använder du API:et för Statistikdatabasen

Användningsvillkor på scb.se

Så fungerar SCB:s API

SCB:s API tillhandahålls i befintligt skick. Användandet är också begränsat baserat på anroparens IP-adress. Det fungerar så att anroparen kan göra maximalt tio anrop inom loppet av tio sekunder. Hur förfrågningarna disponeras är upp till varje användare.

Man kan till exempel välja att ställa tio frågor den första sekunden och sedan nekas i de nio efterföljande. Du får maximalt hämta 100 000 värden per tabell. Felmeddelandet HTTP 403 Forbidden markerar att maxvärdet har överskridits.

Hur hanteras korrigeringar av statistiken?

Statistiken som distribueras via API:et uppdateras löpande i samband med att källdata korrigeras. Korrigeringen meddelas dock endast i Statistikdatabasen.

 

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30