Till innehåll på sidan

Föreskrifter och allmänna råd

SCB ger ut föreskrifter som publiceras i SCB:s författningssamling (SCB-FS). I SCB-FS publiceras också Konjunkturinstitutets och Medlingsinstitutets föreskrifter om att lämna uppgifter till statistikundersökningar.

Föreskrifterna i SCB:s författningssamling delas upp i områdena uppgiftslämnande, konsumentprisindex och offentliggörande av officiell statistik. Föreskrifter är bindande. Det innebär att de är rättsregler som bestämmer hur enskilda och myndigheter ska agera.

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning. Rekommendationerna anger hur någon kan eller bör agera i ett visst fall.

Visa föreskrifter för:
Författningsnr. Rubrik
SCB-FS 2016:01 Konsumentprisindex, december 2015
SCB-FS 2016:04 Konsumentprisindex, januari 2016
SCB-FS 2016:14 Konsumentprisindex, februari 2016
SCB-FS 2016:15 Konsumentprisindex, mars 2016
SCB-FS 2016:16 Konsumentprisindex, april 2016
SCB-FS 2016:19 Konsumentprisindex, maj 2016
SCB-FS 2016:20 Konsumentprisindex, juni 2016
SCB-FS 2016:21 Konsumentprisindex, juli 2016
SCB-FS 2016:22 Konsumentprisindex, augusti 2016
SCB-FS 2016:23 Konsumentprisindex, september 2016
SCB-FS 2016:28 Konsumentprisindex, oktober 2016
SCB-FS 2016:30 Konsumentprisindex, november 2016
SCB-FS 2017:01 Konsumentprisindex, december 2016
SCB-FS 2017:02 Konsumentprisindex, januari 2017
SCB-FS 2017:06 Konsumentprisindex, februari 2017
SCB-FS 2017:07 Konsumentprisindex, mars 2017
SCB-FS 2017:10 Konsumentprisindex, april 2017
SCB-FS 2017:11 Konsumentprisindex, maj 2017
SCB-FS 2017:12 Konsumentprisindex, juni 2017
SCB-FS 2017:13 Konsumentprisindex, juli 2017
SCB-FS 2017:14 Konsumentprisindex, augusti 2017
SCB-FS 2017:15 Konsumentprisindex, september 2017
SCB-FS 2017:18 Konsumentprisindex, oktober 2017
SCB-FS 2018:01 Konsumentprisindex, november 2017
SCB-FS 2018:02 Konsumentprisindex, december 2017
SCB-FS 2018:05 Konsumentprisindex, januari 2018
SCB-FS 2018:09 Konsumentprisindex, februari 2018
SCB-FS 2018:12 Konsumentprisindex, mars 2018
SCB-FS 2018:13 Konsumentprisindex, april 2018
SCB-FS 2018:14 Konsumentprisindex, maj 2018
SCB-FS 2018:15 Konsumentprisindex, juni 2018
SCB-FS 2018:16 Konsumentprisindex, juli 2018
SCB-FS 2018:18 Konsumentprisindex, augusti 2018
SCB-FS 2018:19 Konsumentprisindex, september 2018
SCB-FS 2018:23 Konsumentprisindex, oktober 2018
SCB-FS 2018:25 Konsumentprisindex, november 2018
SCB-FS 2019:01 Konsumentprisindex, december 2019
SCB-FS 2019:05 Konsumentprisindex januari, 2019
SCB-FS 2019:12 Konsumentprisindex februari, 2019
SCB-FS 2019:16 Konsumentprisindex för mars 2019
SCB-FS 2019:17 Konsumentprisindex, april 2019
SCB-FS 2019:18 Konsumentprisindex, maj 2019
SCB-FS 2019:19 Konsumentprisindex, juni 2019
SCB-FS 2019:20 Konsumentprisindex, juli 2019
SCB-FS 2019:23 Konsumentprisindex, augusti 2019
SCB-FS 2019:25 Konsumentprisindex, september 2019
SCB-FS 2019:26 Konsumentprisindex, oktober 2019
SCB-FS 2019:31 Konsumentprisindex, november 2019
SCB-FS 2020:01 Konsumentprisindex, december 2019
SCB-FS 2020:09 Konsumentprisindex, januari 2020
SCB-FS 2020:12 Konsumentprisindex, februari 2020
SCB-FS 2020:17 Konsumentprisindex, mars 2020
SCB-FS 2020:18 Konsumentprisindex, april 2020
SCB-FS 2020:20 Konsumentprisindex, maj 2020
SCB-FS 2020:21 Konsumentprisindex, juni 2020
SCB-FS 2020:22 Konsumentprisindex, juli 2020
SCB-FS 2020:24 Konsumentprisindex, augusti 2020
SCB-FS 2020:25 Konsumentprisindex, september 2020
SCB-FS 2020:26 Konsumentprisindex, oktober 2020
SCB-FS 2020:29 Konsumentprisindex, november 2020
SCB-FS 2021:08 Konsumentprisindex, januari 2021
SCB-FS 2021:01 Konsumentprisindex, december 2021
SCB-FS 2021:11 Konsumentprisindex, februari 2021;
SCB-FS 2021:14 Konsumentprisindex, mars 2021;
SCB-FS 2021:20 Konsumentprisindex, april 2021;
SCB-FS 2021:21 Konsumentprisindex, maj 2021;
SCB-FS 2021:24 Konsumentprisindex, juni 2021;
SCB-FS 2021:25 Konsumentprisindex juli, 2021;
SCB-FS 2021:27 Konsumentprisindex augusti, 2021;
SCB-FS 2021:29 Konsumentprisindex september, 2021;
SCB-FS 2021:31 Konsumentprisindex oktober, 2021;
SCB-FS 2021:37 Konsumentprisindex november, 2021;
SCB-FS 2022:01 Konsumentprisindex december, 2021;
SCB-FS 2022:07 Konsumentprisindex januari 2022
SCB-FS 2022:12 Konsumentprisindex februari 2022
SCB-FS 2022:15 Konsumentprisindex mars 2022
SCB-FS 2022:17 Konsumentprisindex april 2022
SCB-FS 2022:19 Konsumentprisindex maj 2022
SCB-FS 2022:21 Konsumentprisindex, juni 2022