Till innehåll på sidan

Föreskrifter och allmänna råd

SCB ger ut föreskrifter som publiceras i SCB:s författningssamling (SCB-FS). I SCB-FS publiceras också Konjunkturinstitutets och Medlingsinstitutets föreskrifter om att lämna uppgifter till statistikundersökningar.

Föreskrifterna i SCB:s författningssamling delas upp i områdena uppgiftslämnande, konsumentprisindex och offentliggörande av officiell statistik. Föreskrifter är bindande. Det innebär att de är rättsregler som bestämmer hur enskilda och myndigheter ska agera.

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning. Rekommendationerna anger hur någon kan eller bör agera i ett visst fall.

Visa föreskrifter för: