Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:19

Konsumentprisindex, september 2018

Publicerad: 2018-11-13

Beslut den 17 oktober 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för september månad 2018 fastställs till 331,14 (basår 1980=100).