Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:14

Konsumentprisindex, februari 2016

Publicerad: 2016-03-16

Beslut den 15 mars 2016:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för februari månad 2016 fastställs till 314,14 (basår 1980 = 100).