Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:15

Konsumentprisindex, mars 2016

Publicerad: 2016-04-13

Beslut den 12 april 2016:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för mars månad 2016 fastställs till 315,70 (basår 1980 = 100).