Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:16

Konsumentprisindex, april 2016

Publicerad: 2016-05-13

Beslut den 12 maj 2016:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för april månad 2016 fastställs till 315,64 (basår 1980 = 100).