Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:19

Konsumentprisindex, maj 2016

Publicerad: 2016-06-15

Beslut den 14 juni 2016:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för maj månad 2016 fastställs till 316,21 (basår 1980 = 100).