Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:20

Konsumentprisindex, juni 2016

Publicerad: 2016-07-13

Beslut den 12 juli 2016: 

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för juni månad 2016 fastställs till 316,54 (basår 1980 = 100).