Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:21

Konsumentprisindex, juli 2016

Publicerad: 2016-08-12

Beslut den 11 augusti 2016:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för juli månad 2016 fastställs till 316,73 (basår 1980 = 100).