Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:22

Konsumentprisindex, augusti 2016

Publicerad: 2016-09-14

Beslut den 13 september 2016:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för augusti månad 2016 fastställs till 316,38 (basår 1980 = 100).