Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:23

Konsumentprisindex, september 2016

Publicerad: 2016-10-12

Beslut den 11 oktober 2016:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för september månad 2016 fastställs till 316,91 (basår 1980 = 100).