Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:30

Konsumentprisindex, november 2016

Publicerad: 2016-12-14

Beslut den 13 december 2016:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för november månad 2016 fastställs till 318,10 (basår 1980 = 100).