Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:10

Konsumentprisindex, april 2017

Publicerad: 2017-05-12

Beslut den 11 maj 2017:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för april månad 2017 fastställs till 321,54 (basår 1980 = 100).