Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:11

Konsumentprisindex, maj 2017

Publicerad: 2017-06-14

Beslut den 13 juni 2017:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för maj månad 2017 fastställs till 321,74 (basår 1980 = 100).