Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:12

Konsumentprisindex, juni 2017

Publicerad: 2017-07-14

Beslut den 13 juli 2017:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för juni månad 2017 fastställs till 321,97 (basår 1980 = 100).