Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:13

Konsumentprisindex, juli 2017

Publicerad: 2017-08-16

Beslut den 15 augusti 2017:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för juli månad 2017 fastställs till 323,69 (basår 1980 = 100).