Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:14

Konsumentprisindex, augusti 2017

Publicerad: 2017-09-13

Beslut den 12 september 2017:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för augusti månad 2017 fastställs till 323,18 (basår 1980 = 100).