Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:18

Konsumentprisindex, oktober 2017

Publicerad: 2017-11-15

Beslut den 14 november 2017: 

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för oktober månad 2017 fastställs till 323,38 (basår 1980 = 100).