Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:12

Konsumentprisindex, mars 2018

Publicerad: 2018-05-03

Beslut den 18 april 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för mars månad 2018 fastställs till 325,76 (basår 1980=100).