Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:14

Konsumentprisindex, maj 2018

Publicerad: 2018-06-25

Beslut den 19 juni 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för maj månad 2018 fastställs till 327,86 (basår 1980=100).