Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:15

Konsumentprisindex, juni 2018

Publicerad: 2018-09-14

Beslut den 16 juli 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för juni månad 2018 fastställs till 328,62 (basår 1980=100).