Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:16

Konsumentprisindex, juli 2018

Publicerad: 2018-09-14

Beslut den 24 augusti 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för juli månad 2018 fastställs till 330,33 (basår 1980=100).