Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:18

Konsumentprisindex, augusti 2018

Publicerad: 2018-10-01

Beslut den 20 september 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för augusti månad 2018 fastställs till 329,63 (basår 1980=100).