Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:23

Konsumentprisindex, oktober 2018

Publicerad: 2018-11-29

Beslut den 20 november 2018:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för oktober månad 2018 fastställs till 330,72 (basår 1980=100).