Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:25

Konsumentprisindex, november 2018

Publicerad: 2018-12-18

Hämta föreskriften: