Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:12

Konsumentprisindex februari, 2019

Publicerad: 2019-03-15

beslutat den 12 mars 2019.

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för februari månad 2019 fastställs till 331,02 (basår 1980=100).