Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:17

Konsumentprisindex, april 2019

Publicerad: 2019-05-20

Hämta föreskriften:

Beslut den 15 maj 2019:

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för april månad 2019 fastställs till 334,11 (basår 1980 = 100).