Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:19

Konsumentprisindex, juni 2019

Publicerad: 2019-07-18

Hämta föreskriften: