Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:20

Konsumentprisindex, juli 2019

Publicerad: 2019-08-20

Hämta föreskriften: