Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:23

Konsumentprisindex, augusti 2019

Publicerad: 2019-09-24

Hämta föreskriften: