Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:25

Konsumentprisindex, september 2019

Publicerad: 2019-10-21

Hämta föreskriften: