Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:26

Konsumentprisindex, oktober 2019

Publicerad: 2019-12-04

Hämta föreskriften: