Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:31

Konsumentprisindex, november 2019

Publicerad: 2019-12-23

Hämta föreskriften: