Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:21

Konsumentprisindex, juni 2020

Publicerad: 2020-07-21

Hämta föreskriften: